Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Financiering

Met elke constructie naar het gewenste financieringskapitaal

Financiering

Bij de (her)financiering van uw bedrijfsactiviteiten, kunt u soms goed de steun van een professional gebruiken. Iemand met knowhow van de kapitaalmarkt, die de juiste weg voor u uitstippelt en de beste deal voor u eruit sleept. Heeft u het belang van uw financieringsbehoefte bijvoorbeeld wel goed ingeschat? Klopt het gewenste financieringsbedrag met de realiteit? U moet immers ook rente betalen over het deel van de financiering dat u niet (meteen) nodig heeft.

Professionele begeleiding in het financieringstraject

Dutch Credit Brokers is zo’n expert! Wij bieden ondernemers professionele begeleiding in het financieringstraject. Wij toetsen uw financieringsbehoefte en de haalbaarheid hiervan, brengen het traject en de kosten ervan in kaart en realiseren voor u de beste (her)financieringsovereenkomst. Hierbij kunnen wij kijken naar bankfinanciering, factoring en externe financieringen middels participaties. Kortom, Dutch Credit Brokers is van alle markten thuis om u met elke constructie naar het gewenste financieringskapitaal te begeleiden.

Bazelse akkoorden

De komst van de Bazelse akkoorden heeft het voor de ondernemer niet gemakkelijker gemaakt om een financiering rond te krijgen.Sterker nog, sinds de komst van deze akkoorden is de vraag naar onze expertise sterk toegenomen en dat is niet voor niets. Sinds 1 januari 2008 volgen de meeste grote banken namelijk de richtlijnen van deBazelseakkoorden. Dat betekent dat elke bankcliënt een ‘rating’krijgt toebedeeld om de risicofactor van de financiering te bepalen. Voor het verstrekken van de financiering moet de bank vervolgenseen solvabiliteitsbeslag (reserve) aanhouden.

– Hoger risico

Hoe hoger het risico van uw onderneming wordt ingeschaald, des te groter de reserve die de bank voor het verstrekken van uw financiering moet aanhouden. Dat heeft nogal wat nadelige consequenties voor uw rentetarieven en financieringscondities. Het kan dan bijvoorbeeld zinvol zijn om een marktonderzoek uit te voeren.

– Lager risico

Hoe lager het risico van uw onderneming wordt ingeschat, des te lager het solvabiliteitsbeslag dat de bank voor u aanhoudt en hoe lager de financieringskosten uitvallen. U heeft direct al een grote voorsprong als u van tevoren van deze procedures op de hoogte bent. Het kan daarom zinvol zijn om onze bemiddeling in te schakelen en ons de beste deal voor u te laten realiseren.

Vrijblijvend intakegesprek

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het realiseren van (her)financiering voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op en vraag vrijblijvend een intakegesprek aan. Wij leggen u graag uit hoe wij uw positie kunnen versterken voor het aantrekken van liquide middelen.

Professionele begeleiding bij uw financiering

Hoe lager het risico van uw onderneming wordt ingeschat, des te lager het solvabiliteitsbeslag dat de bank voor u aanhoudt en hoe lager de financieringskosten uitvallen. Wij leggen u graag uit hoe wij uw positie kunnen versterken voor het aantrekken van liquide middelen. Dutch Credit Brokers is een volledig onafhankelijke tussenpersoon

Zekerheid in het financieringstraject met DCB​